Project Status

Saseyo Eroika

Saseyo Eroika (Hiatus/ no translator)

Boku to Rune to Aoarashi

Boku to Rune to Aoarashi (Stalled/ no translator )

 • Chapter 1- Released
 • Chapter 2 (Rune)- Released
 • Chapter 3 (Seiran’s Secret)- Released
 • Chapter 4 (Runes Room)- Released
 • Chapter 5 (I’m really an idiot)- Released
 • Chapter 6- (Promise) –Released
 • Chapter 7 (Rune and Seiran) –Released
 • Chapter 8 –Released
 • Chapter 9 –Released

000

SSS! (Ongoing)

 • Chapter 1 (Special Sakura) Part 1 – Released
 • Chapter 1 (Special Sakura) Part 2 – Released